Stowarzyszenie Absolwentów
Wojskowej Akademii Technicznej
SAWAT

Zobacz:

Dane KRS: STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ -SAWAT

Witamy!

Stowarzyszenie Absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej to elitarny klub, który łączy absolwentów i sympatyków WAT.

Cel:

1)       integrowanie środowisk absolwentów, pracowników i sympatyków Wojskowej Akademii Technicznej,

2)       działanie na rzecz kształtowania prestiżu WAT, upowszechnianie wiedzy o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju Uczelni,

3)       otaczanie opieką członków Stowarzyszenia oraz innych absolwentów i pracowników WAT,

4)       wspieranie inicjatyw członków Stowarzyszenia (np. naukowych, kształceniowych),

5)       tworzenie warunków do aktywizacji towarzyskiej, kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej.

 

Jak działamy:

1)       umożliwianie absolwentom oraz pracownikom WAT zrzeszania się w jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenia i korzystania z wszelkich form jego działalności,

2)       inicjowanie, prowadzenie i popieranie działalności opiniotwórczej, naukowej i popularyzatorskiej, wynikającej z celów Stowarzyszenia,

3)       prowadzenie szkół i szkolenia,

4)       organizowanie uroczystości i obchodów rocznic związanych z działalnością WAT,

5)       organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej,

6)       dokumentowanie oraz popularyzowanie działalności wybitnych postaci związanych z WAT oraz dziejów i osiągnięć Uczelni,

7)       nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów i współpracy z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi kultywującymi tradycje wojskowe nie będące w sprzeczności z polityką RP w tym zakresie,

8)       prowadzenie działalności, w różnych formach organizacyjnych, umożliwiającej pozyskanie środków na realizację celów i zadań Stowarzyszenia,

9)       rozwijanie różnorodnych form godziwego wypoczynku, rekreacji i turystyki.